... wij waren een zangkoor met als thuisbasis Niel, een betrekkelijk kleine gemeente uit de Rupelstreek niet ver van Rupelmonde, het legende-dorp van het boek 'Den Vos Reynaerde'
... wij dankten onze naam aan de 's ochtends vrolijk kraaiende haan uit 'Den Vos Reynaerde'
... bracht onder leiding van Dirk Van Onckelen verschillende genres zoals o.a. musical, film, popmuziek, gospel, spiritual of vlaamse kleinkunst

Cantecleer

Cantecleer

Onze dirigent ...... was DIRK VAN ONCKELEN

Hij is geboren en getogen in Niel. Zijn eerste noten leerde hij lezen aan de gemeentelijke muziekacademie. Met de viool en de klarinet werd de instrumentale wereld verkend, o.a. in plaatselijke harmonies maar ook in het Band-orkest van de Muziekacademie van Hemiksem.

Aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen studeerde hij de viool en de altviool en behaalde er eerste prijzen voor notenleer, altviool en kamermuziek. Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij het Hoger Diploma Altviool en daarnaast ook nog pedagogische diploma's voor viool, altviool, samenspel en kamermuziek.

Naast een engagement aan het Stedelijk Muziekconservatorium te Leuven als leraar altviool, kamermuziek en samenspel wordt hij regelmatig gevraagd als leraar viool voor stages en privécursussen. Hij is actief bij zowel symfonische orkesten als kamerorkesten en treedt regelmatig op met kamermuziek-ensembles. Ondertussen heeft hij inmiddels ook al heel wat ervaring in het schrijven van arrangementen voor zowel vocale als instrumentale muziek. Enkele arrangementen komt u tegen in het repertoire van de koren die hij dirigeert...

Sinds 1985 was hij dirigent van het oude Cecilia-koor te Niel, dat toen nog sterk met de Nielse parochie verwant was. Daarna (1990) was hij mede-oprichter van het nieuwe Cecilia-koor dat toen vooral een repertoire van Vlaamse volksliedjes bracht en reeds verschillende dubbelconcerten organiseerde te Niel. In 1995 werd dan het Cantecleer-koor opgericht, dat nu dus 25 jaar bestond. Het legde zich vooral toe op een modern en populair repertoire en bracht jaarlijks verschillende optredens in Niel en omstreken en af en toe ook in het buitenland.

In 2005 stond hij mee aan de wieg van het Canteclaer volwassenenkoor te Hoevenen en sinds 2008 is hij ook dirigent van het Vocaal Ensemble, een elite-groep van 12 zangers.

Tenslotte hanteerde hij ook het dirigentenstokje van de plaatselijke K.L.H. Vooruit zonder Vrees.